18-8-2017
Bijeenkomst Commissie van Toezicht IRIS Security Management
4-9-2017
Bijeenkomst Initiatief Makelaars Overijssel
6-9-2017
bijeenkomst met Duurzaam Vilsteren
23-9-2017
dagvoorzitter finale landelijke verkiezing Dorpsvernieuwingsprijs
Naar Homepage
Dromen realiseren
TiMove coacht & begeleidt projecten en geeft presentaties en workshops. Altijd in relatie tot mensen en vaak met een link naar duurzaamheid.  
 
Timo Veen is een veelzijdig (bege)leider van projecten, trainer en werkgerelateerde coach. Hij helpt (vastgelopen) projecten te realiseren door te inspireren en te motiveren. Door de puzzelstukjes op zijn plek te leggen als het ware. Hij brengt interactie tot stand tussen mensen met behulp van workshops en presentaties. Veel van deze opdrachten hebben raakvlakken met leefbaarheid, energie en duurzaamheid. De werkwijze is om verbinding te maken met het te bereiken doel. Door concrete stappen te zetten is dit doel namelijk vaak binnen handbereik.
 
Trainer IRIS Security Management: Samen met Udo Jonker van trainingsbureau JonkerZwolle geeft Timo de training IRIS Security Management (ISM). Zie: http://www.iriscursus.nl/
 
Initiatieven makelaar IM@Overijssel: Timo is tevens één van de negen initiatievenmakelaars van provincie Overijssel voor duurzame energieprojecten. Zie: http://www.overijsselheeftnieuweenergie.nl/?q=artikel/9-initiatievenmakelaars-van-start-overijssel
 
Ervaring: Timo heeft ervaring als manager, werk-coach en als projectleider/begeleider van complexe duurzame (energie) projecten.Timo is een makkelijke verbinder en iemand die bruggen kan slaan tussen inwoners, bedrijven en overheid. Deze vaardigheden en ervaring is opgebouwd in het bedrijfsleven, in de energiebranche, onderwijs en in vrijwilligersorganisaties. Naast werkzaamheden voor TiMove werkt Timo parttime als coach bij netwerkbedrijf Enexis.

Duurzaam Hoonhorst: Samen met Antje Kingma en Evert Jan Hof is Timo initiatiefnemer van Duurzaam Hoonhorst (gemeente Dalfsen) en voorzitter van deze stichting. In 2010 Hoonhorst is door provincie Overijssel uitgeroepen tot Duurzaam Dorp. Samen met 75 vrijwilligers zijn zeer diverse projecten gerealiseerd om het dorp Groen, Gezond, Gemeenschappelijk en Gezellig te maken.  Deze projecten omvatten aspecten rond sociale leefbaarheid, lokale economie en ecologie (energie besparen, duurzaam decentrale opwekking van energie en voedselketen). In 2015 won Duurzaam Hoonhorst ook de P-Nuts award en de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs. In 2016 werd Hoonhorst tweede in Hongarije bij de Europese verkiezing van de Dorpsvernieuwingsprijs. Zie ook: http://www.duurzaamhoonhorst.nl of http://www.timove.nl/coacht.aspx?TiMoveItem=3375

TiMove
Van Leeuwenhoeklaan 23
8024 DS Zwolle
06-31787126
info@timove.nl

Duurzaam Hoonhorst opnames op TV-Dalfsen

Uitzending: Ons huis verdient het het Hoonhorst en Villa Tureluur

Animatiefilm Duurzaam Hoonhorst in 1 minuut

TV-uitzending Het Groene Oosten