1-9-2020
Werksessie NMO: aan de slag met energie besparen en aardgasvrije woningen
15-9-2020
Verzorgen training 'energietransitie in de praktijk' voor traineeship van Bender
16-9-2020
start cursus IRIS Security Management
Naar Homepage
TiMove realiseert
Timo Veen is een makkelijke verbinder en iemand die bruggen kan bouwen tussen inwoners, overheden en ondernemers. Hij neemt ervaring mee als resultaatgerichte manager, werkgerelateerde (verander)coach, adviseur, trainer en projectleider van complexe projecten. Deze vaardigheden en ervaringen zijn opgebouwd in het bedrijfsleven, in de energiebranche, in het onderwijs en in verschillende vrijwilligersorganisaties.
Timo is onafhankelijk & zelfstandig en kan u helpen als
  • procesbegeleider bij energietransitie projecten
  • trainer op gebied van risicomanagement 
  • het geven van workshops, trainingen en presentaties over de energietransitie en duurzaamheid
Actuele activiteiten zijn
  • programmamanager energietransitie gemeente Opsterland 
  • projectleider Berkum Energieneutraal (wijk in Zwolle)
  • trainer bij de cursus IRIS risico management
  • initiatievenmakelaar lokale energie coöperaties provincie Overijssel
  • adviseur klimaatnet voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk
TiMove
Van Leeuwenhoeklaan 23
8024 DS Zwolle
06-31787126
info@timove.nl

Uitzending "Ons huis verdient het" over Hoonhorst en Villa Tureluur

Dicht bij huis het verschil maken

Timo over het project Duurzaam Hoonhorst

Animatiefilm Duurzaam Hoonhorst in 1 minuut