Naar Homepage
TiMove realiseert
Timo Veen is een makkelijke verbinder en iemand die bruggen kan bouwen tussen inwoners, overheid en ondernemers. Hij neemt ervaring mee als resultaatgerichte manager, werkgerelateerde (verander)coach, adviseur, trainer en projectleider van complexe projecten. Deze vaardigheden en ervaringen zijn opgebouwd in het bedrijfsleven, in de energiebranche, in het onderwijs en in verschillende vrijwilligersorganisaties.
Timo is onafhankelijk en zelfstandig en kan u helpen als
  • projectleider/programma manager bij energietransitie projecten
  • werkgerelateerde coach
  • trainer op gebied van risicomanagement en gedrag & leiderschap
  • het geven van workshops en presentaties over de energietransitie en duurzaamheid
Actuele activiteiten zijn
  • projectleider Berkum Energieneutraal 2025
  • programma manager Energieneutraal gemeente Opsterland 2035
  • buurtprocesbegeleider Buurkracht van aardgasvrije wijk Zandweerd in Deventer
  • gelicentieerde trainer bij de cursus IRIS risico management
  • initiatievenmakelaar lokale energie coöperaties provincie Overijssel
  • adviseur warmte en koude systeem voormalig vliegveld Valkenburg
TiMove
Van Leeuwenhoeklaan 23
8024 DS Zwolle
06-31787126
info@timove.nl

Dicht bij huis het verschil maken

Timo over het project Duurzaam Hoonhorst

Uitzending "Ons huis verdient het" over Hoonhorst en Villa Tureluur

Animatiefilm Duurzaam Hoonhorst in 1 minuut