27-2-2020
presentatie aardgasvrij Wijnjewoude
13-3-2020
start cursus IRIS Security Management
20-4-2020
Verzorgen training 'energietranistie in de praktijk' voor traineeship van Bender
Naar Homepage
TiMove realiseert
Timo Veen is een makkelijke verbinder en iemand die bruggen kan bouwen tussen inwoners, overheid en ondernemers. Hij neemt ervaring mee als resultaatgerichte manager, werkgerelateerde (verander)coach, adviseur, trainer en projectleider van complexe projecten. Deze vaardigheden en ervaringen zijn opgebouwd in het bedrijfsleven, in de energiebranche, in het onderwijs en in verschillende vrijwilligersorganisaties.
Timo is onafhankelijk & zelfstandig en kan u helpen als
  • procesbegeleider bij energietransitie projecten
  • trainer op gebied van risicomanagement 
  • het geven van workshops, trainingen en presentaties over de energietransitie en duurzaamheid
Actuele activiteiten zijn
  • programma manager energieneutraal gemeente Opsterland 
  • projectleider Berkum Energieneutraal (Zwolle)
  • trainer bij de cursus IRIS risico management
  • initiatievenmakelaar lokale energie coöperaties provincie Overijssel
  • adviseur klimaatnet voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk
TiMove
Van Leeuwenhoeklaan 23
8024 DS Zwolle
06-31787126
info@timove.nl

Dicht bij huis het verschil maken

Timo over het project Duurzaam Hoonhorst

Uitzending "Ons huis verdient het" over Hoonhorst en Villa Tureluur

Animatiefilm Duurzaam Hoonhorst in 1 minuut