19-6-2018
Kernteam Energieneutraal Berkum
25-6-2018
Bijeenkomst met Initiatief Makelaars Overijssel
4-7-2018
Bewonersavond Berkum Energieneutraal 2025
17-8-2018
Bijeenkomst Commissie van Toezicht IRIS Security Management
Naar Homepage
Dromen realiseren
TiMove coacht & traint vakmensen en begeleidt duurzame projecten. Timo Veen is een veelzijdig werkgerelateerde coach en trainer en helpt om (vastgelopen) duurzame projecten te realiseren door te inspireren en te motiveren. Door de puzzelstukjes op zijn plek te leggen als het ware. Hij brengt interactie tot stand tussen mensen. Veel van de opdrachten hebben raakvlakken met duurzaamheid. De werkwijze is om verbinding te maken met het te bereiken doel. 
 
Trainer IRIS Security Management: Samen met Udo Jonker van trainingsbureau JonkerZwolle geeft Timo de training IRIS Security Management (ISM). Zie: http://www.iriscursus.nl/
 
Initiatieven makelaar IM@Overijssel: Timo is tevens één van de negen initiatievenmakelaars van provincie Overijssel voor duurzame lokale energieprojecten. Zie: http://www.overijsselheeftnieuweenergie.nl/?q=artikel/9-initiatievenmakelaars-van-start-overijssel
 
Ervaring: Timo heeft ervaring als manager, werk-coach en als projectleider/-begeleider van compleze projecten. Timo is een makkelijke verbinder en iemand die bruggen kan bouwen tussen inwoners, bedrijven en overheid. Deze vaardigheden en ervaring is opgebouwd in het bedrijfsleven, in de energiebranche, onderwijs en in vrijwilligersorganisaties. Naast werkzaamheden voor TiMove werkt Timo parttime als coach bij netwerkbedrijf Enexis.

Duurzaam Hoonhorst: Timo is één van de initiatiefnemers van Duurzaam Hoonhorst (gemeente Dalfsen) en voorzitter van deze stichting. In 2010 Hoonhorst is door provincie Overijssel uitgeroepen tot Duurzaam Dorp. Samen met 75 vrijwilligers zijn zeer diverse projecten gerealiseerd om het dorp Groen, Gezond, Gemeenschappelijk en Gezellig te maken.  Deze projecten omvatten aspecten rond sociale leefbaarheid, lokale economie en ecologie (energie besparen, duurzaam decentrale opwekking van energie en voedselketen). In 2015 won Duurzaam Hoonhorst de P-Nuts award en later ook nog de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs. In 2016 werd Hoonhorst tweede in Hongarije bij de Europese verkiezing van de Dorpsvernieuwingsprijs. Zie ook: http://www.duurzaamhoonhorst.nl of http://www.timove.nl/coacht.aspx?TiMoveItem=3375

Privacyverklaring TiMove

TiMove werkt met een privacyverklaring waarin is vastgelegd hoe uw gegevens worden beschermd. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG).

U bent natuurlijk vrij om deze verklaring helemaal te lezen. In het kort wil ik aangeven dat de eventuele gegevens die ik van u heb en krijg bij mij in veilige handen zijn. Voor de gehele tekst van de privacyverklaring verwijs ik u naar bijgevoegde download.

TiMove
Van Leeuwenhoeklaan 23
8024 DS Zwolle
06-31787126
info@timove.nl

Dicht bij huis het verschil maken

Timo over het project Duurzaam Hoonhorst

Uitzending "Ons huis verdient het" over Hoonhorst en Villa Tureluur

Animatiefilm Duurzaam Hoonhorst in 1 minuut