18-12-2018
kernteam project Berkum energieneutraal
18-12-2018
kennissessie Smart Grid project Berkum Energieneutraal
19-12-2018
kick-off uitvoeringsplan energietransitie gemeente Opsterland
12-1-2019
workshop geven bij Gezondheidscentrum Zwolle
Naar Homepage
TiMove realiseert dromen.....
Timo Veen helpt als projectleider om duurzame projecten te realiseren, is een veelzijdig en werkgerelateerde trainer/coach om mensen tot groei te laten komen en inspireert door het geven van inleidingen over duurzaamheid.
 
Timo inspireert en brengt interactie tot stand tussen mensen. De werkwijze is om verbinding te maken met het te bereiken doel. Zijn opdrachten hebben raakvlakken met duurzaamheid.
 
Timo doet dit door de puzzelstukjes als het ware op de juiste plek te laten leggen. Hij is een makkelijke verbinder en iemand die bruggen kan bouwen tussen inwoners, overheid en ondernemers. En hij neemt ervaring mee als manager, werkgerelateerde coach, adviseur en projectleider van complexe projecten. Deze vaardigheden en ervaringen zijn opgebouwd in het bedrijfsleven, in de energiebranche, in het onderwijs en in vrijwilligersorganisaties.
 
Wat als Timo helpt uw droom te realiseren?
TiMove
Van Leeuwenhoeklaan 23
8024 DS Zwolle
06-31787126
info@timove.nl

Dicht bij huis het verschil maken

Timo over het project Duurzaam Hoonhorst

Uitzending "Ons huis verdient het" over Hoonhorst en Villa Tureluur

Animatiefilm Duurzaam Hoonhorst in 1 minuut