1-9-2020
Werksessie NMO: aan de slag met energie besparen en aardgasvrije woningen
15-9-2020
Verzorgen training 'energietransitie in de praktijk' voor traineeship van Bender
16-9-2020
start cursus IRIS Security Management
Naar Homepage
workshop risicobeheersing gemeente Ommen
1-7-2020

De vakanties gaan beginnen en doordat Ommen erg populair is voor recreanten worden weer veel bezoekers verwacht in het centrum, op de markt en langs de Vecht. Tegelijkertijd spelen 1,5 meter maatregelen vanwege COVID-19. Dat was reden voor Gemeente Ommen om mij te vragen een workshop 'risicobeheersing i.v.m. COVID-19 in het centrum van Ommen' te verzorgen.

Met een brede groep vakmensen als bijvoorbeeld adviseur veiligheid van de gemeente, handhavers, BOA, politie, vertegenwoordiger van de veiligheidsregio/ brandweer en natuurlijk met medewerkers van gemeente Ommen heb ik de workshop ingestoken vanuit het risicomanagement model van IRIS. Dat leverde mooie inzichten op en ook concrete maatregelen die genomen kunnen worden. Laten we genieten van onze vakanties, ook in Ommen, en bovenal gezond blijven!

Online cursus IRIS Security Management afgesloten
26-6-2020

Vrijdag 26 juni was het examen van de bijzondere Corona-versie van de cursus IRIS Security Management. De eerdere cursusdagen in mei hebben online verzorgd en deze axamen dag was in hybride-vorm. Een deel van de deelnemers bij Soba (https://www.soba.nl/) in De Meern en een deel thuis. Er waren ondanks de COVID-19 beperkingen weer bijzondere en goede werkstukken en presentaties. Wil je weten wie geslaagd zijn? Kijk op https://www.iriscursus.nl/cursisten/cursisten.html

Energietransitie in de praktijk, bijdrage aan traineeprogramma Bender
25-6-2020

Ook voor de nieuwe groep trainees Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid van Bender heb ik bijdrage mogen leveren om de verbanden en uitdagingen in de energietransitie uit te leggen en dan vooral vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Via Klimaatakkoord Parijs naar het Nationale Klimaatakkoord, de RES aanpak en hoe te komen tot een transitievisie warmte? Via casuïstieken van gemeente Benderland en het dorp Benderdorp hebben de trainees onder warme omstandigheden een vertaling naar de praktijk mogen maken om gevoel te krijgen bij de rollen die zij straks gaan krijgen. Alles op 'afstand' en wederom erg leuk om te doen.

Online talkshow Berkum Energieneutraal
26-5-2020
Hoe bereik je met jouw project de inwoners in Corona-tijd? Dat was ook de grote vraag in Berkum (wijk in Zwolle) waar we bezig zijn met een energieneutrale wijk. Een eerdere bewonersavond was vanwege de Corona-maatregelen afgelast en de vraag is wanneer je weer een zaal met 150 mensen mag vullen. Niet op korte termijn verwachten we, vandaar dat we opzoek zijn gegaan naar alternatieven.
 
Een eerste zoektocht kwam uit bij een online webinar. Alleen hoe betrek je inwoners actief in zo'n webinar en wordt het met presentaties niet te saai. Van daar uit is het idee ontstaan van een online talkshow, waarbij inwoners en andere belansgtellenden via een chat-functie vragen konden stellen.
 
26 mei was de online talkshow, de Berkumer energie show. Ontzettend leuk om aan mee te werken, ik mocht één van de gasten aan tafel zijn. En veel belangstelling. Meer dan 100 deelnemers die ook nog eens erg lang bleven kijken. Dat is super! En gezien de (on- en offline) reacties en vele gestelde vragen zijn we daar prima in geslaagd. 
 
In samenwerking met https://thepost.nl/ hebben we de talkshow georganiseerd.
IRIS Security Management cursus online
15-5-2020
In Corona-tijd wordt gezocht naar nieuwe wegen. Mogelijk tijdelijk, totdat de maatregelen zijn opgeheven of er een vaccin is, en mogelijk ook blijvertjes.
 
De cursus IRIS Security Management is een training die we altijd fysiek op locatie verzorgen. Alleen dat lukt nu logischerwijs niet. Daarom het experiment of we de cursus ook online kunnen geven. Op 8 en 15 mei hebben we de eeeste twee dagen online gegeven vanuit de locatie van https://www.soba.nl/ in De Meern. Wennen, dat zeker, alleen prima gelukt en goede reacties van de deelnemers. En daar gaat het om, lukt het ons om de lesstof over te brengen. Via de Rooms binnen Zoom konden de deelnemers verschillende casuïstieken beshandelen. Tot op heden goed gelukt.
 
Vrijdag 29 mei dag 3 van de cursus en dan op voor de examendag op 26 mei.
IRIS Security Management cursus gaat online
13-4-2020

De voorjaarscursus IRIS Security Management wordt vanwege de Corona-maatregelen voor het eerst online gegeven. De training start op 8 mei en ik zit dan bij Soba in De Meern in een omgebouwd leslokaal met camera en microfoon. Dat biedt ook weer nieuwe mogelijkheden, geen reistijd en ook geschikt voor Nederlands spekenden buiten Nederland. Inschrijven kan nog steeds via: https://www.soba.nl/cursussen/Post-HBO/IRIS-Security-Management.html

Bijdrage geleverd aan bewonersavond Zandweerd Deventer
4-3-2020

In de periode mei 2019 tot en met januari 2020 ben ik procesbegeleider 'aardgasvrij aanpak' geweest namens Buurkracht in de wijk Zandweerd in Deventer (2500 woningen, waarvan 1200 koopwoningen). Ik heb in januari het stokje overgegeven aan Robert Jansen van Buurkracht en het was mooi te zien hoe hij samen met de leden van het meedenkteam 160 bezoekers informeerde over de stand van zaken en de te nemen stappen om tot het Buurtplan te komen. Wederom druk bezochte bewoneravond. Geweldig om te zien dat proces gewoon doorgaat!

Bijdrage leveren aan trainee programma 'Duurzaamheid en Energie' van Bender
27-1-2020

Onlangs mocht ik een onderdeel verzorgen binnen het traineeship van Bender. Ik ben ingegaan op 'energietransitie in de praktijk'. Van Parijs 2015 en via het Klimaatakkoord naar de Regionale Energiestrategieën en transitievisie warmte. En ook naar de echte praktijk. Want hoe maak je als gemeente aanzetten voor de warmteplannen en hoe vertaal je een grote hoeveelheid data naar begrijpelijk taal en dusdanig dat je het kan toepassen. En hoe creëer je draagvlak voor deze plannen bij de inwoners? De trainees hebben vervolgens een energiemix opgesteld voor gemeente Benderland en haar dorp Benderdorp.

En dat is goed aangeslagen bij de trainees, want mijn bijdrage werd met een 9,2 beloond!

Leuk om te doen en een enthousiaste groep! En op 20 april mag ik ook bij de volgende groep weer deze training verzorgen.

Zie ook: https://bendergroep.nl/vacatures/traineeship-duurzaamheid-en-energie-denhaag/

cursus IRIS Security Management najaar 2019 afgesloten
6-12-2019
Vandaag samen met Udo Jonker de tweede examen dag van de cursus IRIS Security Management in De Meern afgesloten. Nadat er vorige week al de eerste kandidaten waren geslaagd, konden we hier deze week nog eens 5 geslaagde kandidaten aan toevoegen.  Super resultaat met ook vandaag weer erg interessante en indrukwekkende werkstukken.
 
Voor de SERN-studiebeurs wordt Duncan J. Murdoch, CPO, CSSM, CAMS® voorgedragen. Hij was de beste kandidaat van deze cursus.
 
Dit najaar hebben we de cursus samen met SOBA Security Opleidingen verzorgd, een mooie en aanvullende combinatie. De eerst volgende cursus is in maart 2020 gepland.
Uitvoeringsplan energietransitie gemeente Opsterland vastgesteld
9-12-2019
De gemeenteraad van Gemeente Opsterland is 9 decmeber 2019 unaniem akkoord gegeaan met het 'uitvoeringsplan energietransitie' en 'zonneplan Opsterland'. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de ambitie van de gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn. Dit plan geeft bijvoorbeeld de route weer hoe samen met de Mienskip, ondernemers en andere stakeholders opgetrokken gaat worden om de energietransitie vorm te geven en ook hoe de gemeente zelf energieneutraal gaat worden. In het zonneplan Opsterland wordt aangegeven hoe zonnevelden aangelegd kunnen worden, waarbij de proces- en financiële participatie nauwkeurig is uitgewerkt.
 
Met een leuk, enthousiast en gedreven team mocht ik mede vorm geven aan dit plan en ben trots op ons gezamenlijk product en ook op de unanieme vaststelling eerder al door het College en nu ook door de Raad.
 
De plannen zijn te lezen via de link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Opsterland/035833dd-77f2-4ff0-9cb5-3fa5fbec69ef en dan onder agendapunt 6 en 7.
Succesvolle informatieavond aardgasvrij Zandweerd
7-10-2019
Gisteravond hebben Gemeente Deventer en Buurkracht met een informatieavond over aardgasvrij Zandweerd de aftrap gegeven voor een intensief proces om samen met buurtbewoners tot een buurtplan te komen. Samen met Buurkracht-collega Bart de Voogd, Rana Berends en Robert Jansen waren we aanwezig en gaan we de komende tijd de buurt helpen hun buurtplan te vullen.
 
Uiteraard veel vragen, over techniek en betaalbaarheid. Wat betekent het voor mij? Met een meedenkteam en een buurtpanel gaan we samen met de buurtbewoners bouwen aan het buurtplan dat voor de zomer van 2020 gereed zal zijn.
 
Zandweerd Noord & Zuid is een wijk in Deventer en omvat ongeveer 2500 woningen, waarvan de helft particulier bezit is. Met bijna 200 bezoekers was de zaal goed gevuld.
Met gemeente Opsterland op werkbezoek in Dalfsen
20-9-2019

Vorige week met initiatiefnemers uit verschillende dorpen, met enkele lokale energiecoöperaties, diverse raadsleden, alle wethouders en ambtenaren van het energietransitie team van Gemeente Opsterland op expeditie gegaan naar een drietal burgerinitiatieven in Gemeente Dalfsen. Achtereenvolgens op bezoek geweest bij Nieuwleusen Synergie, Groen Gebogen en Duurzaam Hoonhorst. Verhalen gehoord en projecten gezien om 2 windmolens te bouwen (Nieuwleusen), hoe het dak van Foreco Dalfsen BV is omgetoverd tot een zonnedak met de zogenaamde postcoderoosregeling door Groen Gebogen en hout uit de omgeving van Hoonhorst de dorpskachel laat branden die de sporthal en school (500 meter verderop) verwarmd. Dit alles zorgde in de bus terug naar Beetsterzwaag volop voor stof tot praten.

Officieel IRIS Security Management trainer
2-8-2019
Tijdens de bijeenkomst van de Commissie van Toezicht van de IRIS Security Management cursus heb ik gisteren uit handen van de voorzitter van deze commissie Henk in 't Veld en onder toeziende ogen van oa Bert Duijndam MSec de trainerslicentie voor IRIS Security Management ontvangen. Na eerst zelf de training te hebben gevolgd en hierna in co-trainerschap met Udo Jonker de cursus te hebben verzorgd, heb ik dit voorjaar de training zelfstandig gegeven. Op basis hiervan met het positieve advies van de Examencommissie en de positieve evaluaties van de deelnemers mag ik vanaf nu de IRIS Security Management cursus officieel zelfstandig verzorgen. Erg blij mee!
 
Afscheid genomen als voorzitter van Duurzaam Hoonhorst
28-6-2019

Gisteren afscheid genomen als voorzitter van Stichting Duurzaam Hoonhorst. Tijdens het Sproeifeest in 2009 ontstond samen met Antje Kingma en Evert Jan Hof het idee om met het dorp Hoonhorst (Overijssel) na te gaan denken over de leefbaarheid van het dorp. Een jaar later was de stichting opgericht en had het dorp de titel "Duurzaam dorp Overijssel" in de wacht gesleept met een mooi geldbedrag. Nu, 10 jaar later, zijn er ontzettend veel projecten gerealiseerd, van groot tot klein. Zoals een dorpskachel, een warmtenet naar de school, een dorpsdeelauto en -aanhangwagen, een duofiets, glasvezel in het buitengebied, inwoners die fors op hun energierekening hebben kunnen bezuinigen, een dorpshuiskamer, inmiddels een aantal aardgasvrije woningen en meer zonnepanelen dan inwoners. Hoonhorst won in 2015 de landelijke dorpsvernieuwingsprijs en werd in 2016 tweede bij de Europese verkiezingen. Een mooie en bijzondere periode! En ook het moment om af te ronden. Samen met Evert Jan gisteren op het erf van "Boerhoes" met bestuur en oud-bestuursleden stil gestaan bij deze 10 jaar en beiden zijn we benoemd in een nieuwe rol van "Raad van Advies" van Duurzaam Hoonhorst.
 

Project voormalig vliegveld Valkenburg
24-6-2019

Vandaag gestart met een mooie adviesklus op een zeer unieke locatie in Nederland: voormalig vliegveld Valkenburg bij Katwijk. Bekend als thuisbasis voor de musical de Soldaat van Oranje. Hier wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld en daar mag ik in meedenken qua duurzame energievoorziening die in ieder geval aardgasvrij zal zijn. Zie ook: http://www.locatievalkenburg.nl/

Alle kandidaten van de IRIS Security Cursus geslaagd
24-5-2019

Alle 5 kandidaten van de IRIS Security cursus zijn vrijdag 24 mei geslaagd. Met weer mooie werkstukken heeft een ieder zich uitgeleefd in de risico's van verschillende organisaties en dit mooi vertaals naar een plan van aanpak. 

1 kandidaat kan vanwege zijn functie niet op de foto. 

Opdracht als initiatieven makelaar lokale energie coöperaties verlengd
19-4-2019

De provincie Overijssel heeft mijn opdracht als initiatieven makelaar lokale energiecoöperaties verlengd. In 2015 is de provincie gestart met een groep van initiatieven makelaars om duurzame energie initiatieven te ondersteunen. Vanaf die tijd ben ik hiervoor ook actief. Deze opdracht liep dit voorjaar af en inmiddels is een nieuw team geselecteerd bestaande uit 8 "makelaars". Voor meer informatie over IM@Overijssel, zie: https://www.imoverijssel.nl/

Begeleiding werkbezoek Tweede Kamerlid Chris Stoffer aan Enexishuis
22-2-2019

Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) heeft een bezoek gebracht aan het duurzame Enexishuis in Zwolle. Ik heb hem in het huis rondgeleid en meegenomen in de uitdagingen van de uitwerking van het Klimaatakkoord en aardgasvrije wijken, zoals we dat in de Zwolse wijk Berkum vorm willen geven. Netbeheerder Enexis en Netbeheer Nederland hebben hun rollen en uitdagingen toegelicht. Mooie gesprekken in een klein gezelschap.

Zie ook: https://www.enexishuis.nl/zwolle/blog-en-inspiratie/werkbezoek-tweede-kamerlid/

Idee van Overijsselse salderingsregeling goed ontvangen in Steenwijk
15-2-2019

Tijdens de meet up "duurzaamheid" van RTV Oost, in aanloop van de provinciale verkiezingen, heb ik in Steenwijk gepleit voor een "Overijsselse salderingsregeling". Mijn voorstel is dat Overijssel de meest eenvoudige en meest aaibare duurzame regeling ooit, de zogenaamde salderingsregeling voor zonnepalen, een nieuw Overijssels elan geeft. Zonnepanelen op je eigen dak en de stroom die je zomers te veel opwekt trek je op een ander moment weer van het elektriciteitsnet. Simpeler kan het niet, iedereen snapt dat!

Nu gaat Den Haag deze simpele salderingsregeling veranderen en minder gunstig maken. Jammer,  omdat je met deze regeling inwoners gemakkelijk bij de energietransitie kan betrekken. Daarom is mijn voorstel dat Overijssel zelf met de Overijsselse-salderingsregeling komt waarbij het niet uitmaakt of je de panelen op je eigen dak hebt liggen of dat de panelen op het dak van een ander worden gelegd. Denk aan daken bij boerderijen of op de dozen op de industrieterreinen. Grote winst, want inwoners worden actief betrokken bij de energietransitie, inwoners kunnen zo fors besparen op hun energierekening en met het geld dat zij overhouden hun huis te isoleren om vervolgens minder energie te verbruiken! Mijn voorstel is dat om dit te limiteren tot je eigen verbruik met een maximum van 10.000 kWh/jaar. Super interessant en het maakt niet uit of je in een koop- of huurhuis woont. Met wat creativiteit sloop je zo ook nog eens het asbest van de daken en leg je zonnepanelen terug. En zo gaan we ook nog eens minder zonnepanelen in de weilanden leggen.

Gedeputeerde Traag van provincie Overijssel vindt het ook een interessant idee en wil er nader op studeren. Ik ben benieuwd!

Zie ook: https://www.rtvoost.nl/nieuws/307534/Meet-up-duurzaamheid-in-Steenwijk-gedeputeerde-gaat-ingebracht-idee-onderzoeken


 

Interactieve werksessie over rol van energiecoöperaties bij aardgasvrije wijken
7-2-2019

Op het Kennisfestival voor Lokale Energie Initiatieven (#KLEI19) in Zwolle hebben Gertjan Brand (Stichting Pioneering) en ik een presentatie gegeven over de rol van lokale energiecoöperaties bij aardgasvrije wijken en hoe verhoudt zich dit tot het bedrijfsleven en innovaties. Vanuit de wereldwijde problematiek met CO2 uitstoot zijn we via Parijs ingezoomd op het Nederlandse vraagstuk rond het Klimaatakkoord en de lokale RES. Hierna het praktijkvoorbeeld Berkum, de eerste wijk in Zwolle waar wordt gewerkt aan een energieneutrale wijk (lees aardgasvrij). Welke vraagstukken kom je tegen en kan een lokale coöperatie hier een rol in vervullen. En doordat zowel de overheid, de inwoners en het bedrijfsleven dit vraagstuk niet alleen kunnen oplossen zul je hier samen aan moeten werken. Een meer-partijen vraagstuk. Gertjan ging vervolgens in hoe het bedrijfsleven kan aanhaken en gaf hierbij voorbeelden vanuit een zestal gemeenten uit de kop van Overijssel. Hoe maak je een aanbod op maat? Hierna bleek aan de hand van een viertal stellingen dat de lokale energie coöperatie wel degelijk een belangrijke rol kan vervullen. 

Voor de presentatie kijk op: https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2019/02/aardgasvrije-wijken-en-de-rol-van-lokale-energieinitiatieven.pdf

Afscheid genomen van Enexis
14-1-2019

 

Vandaag gestart met het nemen van afscheid van Enexis, als eerste bij mijn eigen afdeling. In de vorm van een workshop over "klimaatverandering en energietransitie" met ongeveer 40 collega's van het X-team binnen Asset Management gestoeid over dit complexe vraagstuk. Met een actieve werkvorm gekeken naar waar wij zelf invloed hebben op oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. Mooie discussies, te weinig tijd en met goed gevoel dag gezegd.

Per 1 februari ga ik mij volledige richten op mijn bedrijf TiMove.
 

 

Inspiratiesessie met Gezondheidscentrum Zwolle 'k Voel me fijn
12-1-2019

Vandaag een betrokken team van kinder-professionals mogen begeleiden om hun toekomst verder uit te stippelen in een inspiratiesessie. Deze professionals zijn verbonden aan het Gezondheidscentrum Zwolle 'k Voel me fijn (zie https://www.voelmefijn.nl/ en helpen kinderen (en dus ook hun ouders) bij allerlei hulpvragen. Vandaag samen gekeken naar de volgende stappen om dit centrum uniek te maken en verder uit te bouwen. We hebben gewerkt op een mooie lokatie bij landwinkel De Huppe in Zwolle. Gaaf om te doen!

Wisselwerking stad en platteland
28-9-2018

Tijdens een informele bijeenkomst van bestuurders rond het thema "Overijssel op Streek" heb ik een presentatie gegeven over de wisselwerking tussen stad en platteland. Met de praktijk voorbeelden van Duurzaam Hoonhorst en Berkum Energieneutraal heb ik de rol en kracht van inwoners toegelicht. En hoe ga je als bestuurder en inwoner om met commerciele partijen die hele grote energieparken aan willen leggen in jouw wijk of dorp? Aan de hand van een grafiek met twee assen (omvang en eigenaarschap) is dit mooi inzichtelijk te maken.

Berkum Energieneutraal met stand op Sunday Fair Oranjefeest Berkum
16-9-2018

Op de Sunday Fair tijdens het Oranjefeest in Berkum stonden we met het project Berkum Energieneutraal ook met een stand. Veel wijkbewoners lieten zich informeren over het project. Leuk te merken dat al veel mensen nadenken hoe het straks moet als het aardgas gaat verdwijnen in de wijk. Hoe verwarm ik straks mijn huis en hoe kook ik de aardappelen? Het streven is om eind 2025 het aardgas af te koppelen in deze wijk van Zwolle.

Deel van College B&W gemeente Zwolle op bezoek in Berkum
6-7-2018

Op vrijdag 6 juli kwamen onder andere 3 van de 6 wethouders van het nieuwe College B&W van gemeente Zwolle op "de dag van de verbinding" op bezoek bij het project Berkum Energieneutraal. Wethouders Monique Schuttebelt, Ed Anker, William Dogger en gemeentescretaris Ingrid Geveke lieten zich informeren over het project om in 2025 energieneutraal te zijn in de wijk Berkum (omvang 2000 woningen). Ik mocht samen met DeltaWonen de gasten ontvangen en rondleiden door de wijk. Leuke en ontspannen ontmoeting met mooie uitwisseling van ervaringen en uitdagingen.

200 inwoners Berkum bezoeken bewonersavond Berkum Energieneutraal
4-7-2018

In Zwolle is de wijk Berkum als eerste wijk van in totaal 16 wijken aangewezen om energieneutraal te worden. Dit jaar moet er een uitvoeringsplan worden gerealiseerd, waarna dit plan in uitvoering komt met als doel dat de wijk in 2025 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat alle energie die de wijk dan nog verbruikt op een duurzame wijze binnen het gebied op een duurzame manier moet worden opgewekt. Zelf ben ik wijkbewoner en ook projectleider van dit gave project. Woensdag 4 juli hebben we een grote bewonersavond georgansieerd om inwoners te informeren en te laten meedenken. Want dat is de bedoeling: de inwoners gaan bepalen hoe de wijk energieneutraal wordt. Ruim 200 inwoners waren naar De Weijenbelt gekomen, het wijkcentrum. Een grote opkomst en het is een prachtige avond geworden met veel informatie, prachtge ideeën en veel mee-denk-kracht. Bij 14 tafels werd druk gediscussieerd en veel inwoners hebben zich al aangemeld om mee te willen helpen denken of doen.

Buurkracht diner met als gast Marian Minnesma, directeur Urgenda
12-12-2017

Samen met enkele andere Buurkracht wijken, oa Groen Gebogen uit Dalfsen en twee wijken uit Amersfoort, heb ik namens Duurzaam Hoonhorst mogen aanschuiven bij het Buurkracht-diner. Als speciale gast was Marian Minnesma, directeur Urgenda, hierbij aanwezig. Samen hebben we gekeken naar en gesproken over onze initiatieven. Kijken naar de kracht en waar we met de kennis van nu andere zouden hebben geopereerd. Inspirerend om zo met elkaar in gesprek te zijn. Aan een prachtig eetkamer in het centrum van Naarden Vesting hebben we heerlijk gegeten. Ook hebben we het nieuwe energiespel "waar krijg jij energie van?" van Buurkracht gespeeld. Zie het You Tube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=bAeE0Y9Yy6w

Genomineerd voor Duurzame Top 100 Trouw
2-6-2017

Dit jaar ben ik opnieuw genomineerd door de groslijst van de Trouw Duurzame top-100. Met 500 anderen sta ik op deze groslijst die door de jury wordt teruggebracht naar de Top-100. Ook in 2015 en 2016 stond ik op de groslijst, alleen tot een plaats in de Top-100 ben ik nog niet gekomen. Mogelijk dit jaar?

Erelid KV Leonidas Noordwolde
27-5-2017

Tijdens de receptie van het 75 jarige bestaan van korfbalvereniging Leonidas in Noordwolde (Friesland) ben ik samen met enkele anderen benoemd als erelid. Mijn vader is postuum benoemd als ere-voorzitter. Samen met mijn zus Anita, die de bloemen en felicitaties namens mijn vader in ontvangst nam, krijgen we de felicitaties van de huidige voorzitter van Leonidas Lourens Looyenga. 

Eind negentiger jaren heb ik diverse rollen in de korfballerij opgepakt, zowel voor de vereniging Leonidas zelf als ook voor de KNKV afdeling Friesland en het rayon Weststellingwerf. Tussen 1992 en 1997 was ik ondere andere voorzitter van Leonidas en tussen 1997 en 2005 voorzitter van de toernooicommissie van deze vereniging.

Interview over rol initiatievenmakelaar Overijssel
21-4-2017

In de nieuwsbrief van Buurkracht is een interview met mij opgenomen over mijn rol als initiatievenmakelaar Overijssel. Vanuit mijn ervaring met onder andere Duurzaam Hoonhorst ben ik in 2015 door de provincie Overijssel gevraagd mijn ervaring in te zetten voor andere dorpen en wijken die met duurzame projecten bezig willen. Het interview geeft dit mooi weer. Zie: https://www.buurkracht.nl/nieuws/interview-over-de-bijzondere-dingen-die-je-samen-voor-elkaar-kunt-krijgen?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=anb_apr_2017

Erelid Hoonhorst
28-3-2017

Tijdens de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Hoonhorst zijn Antje Kingma, Evert-Jan Hof en ik benoemd als erelid van Hoonhorst vanwege onze bijzondere verdiensten voor het dorp vanuit de Stichting Duurzaam Hoonhorst. Meer dan 50 projecten, van klein tot groot, hebben we samen met heel veel vrijwilligers mogen uitvoeren. Oprecht dankjewel!

TV-Oost besteedt aandacht aan uitreiking Europsese Dorpsvernieuwingsprijs
28-3-2017

In 2015 heeft (Duurzaam) Hoonhorst de nationale Dorpsvernieuwingsprijs gewonnen. Daardoor deed Hoonhorst namens Nederland in 2016 mee aan de Europese verkiezing in Hongarije. Daar won het dorp de tweede prijs. Op 28 maart is deze prijs officieel overgedragen aan Plaatselijk Belang Hoonhorst. Oa TV-OOst heeft daar aandacht aan besteed. Zie: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=265690

TiMove
Van Leeuwenhoeklaan 23
8024 DS Zwolle
06-31787126
info@timove.nl
Interview in Leeuwarder Courant rond Opsterland Energieneutraal (juni 2018)
Download | 0,05 Mb
Artikel over breedband internet, november 2015
Download | 1,59 Mb
Timo over Duurzaam Hoonhorst
Download | 0,20 Mb
artikel NRC mbt Duurzaam Hoonhorst (2012)
Download | 0,09 Mb
artikel Streek mbt thuiswerklocatie Duurzaam Hoonhorst (2012)
Download | 2,86 Mb
artikel Trouw mbt Duurzaam Hoonhorst (2010)
Download | 0,22 Mb