Naar Homepage
cursus IRIS Security Management

Timo werkt samen met trainingsbureau JonkerZwolle. Samen geven wij de cursus IRIS Security Management. Deze training op beveiligingsgebied werkt volgens het principe van integraal risico inventarisatie systeem. Dit is een gestructureerde manier om risico's in beeld te brengen en ook om met een kosten/batenanalyse maatregelen te treffen om de risico's te beheersen of zelfs geheel weg te nemen. Zie: http://www.iriscursus.nl/index.html

De voorjaarscursus 2019 (IRIS-45) is inmiddels afgerond en belangstellenden kunnen zich alweer inschrijven voor de najaarscursus (IRIS-46) welke op 11 oktober 2019 start. De beide theoriedagen zijn op 11 en 18 oktober en de examendagen zijn gepland op 29 november en 6 december. Mail voor meer informatie naar timo@iriscursus.nl

Download hierover de cursus informatie.

TiMove
Van Leeuwenhoeklaan 23
8024 DS Zwolle
06-31787126
info@timove.nl
7-10-2019
bewonersavond aardgasvrij Deventer Zandweerd
11-10-2019
start cursus IRIS Security Management
18-10-2019
dag 2 cursus IRIS Security Management