Naar Homepage
cursus IRIS Security Management

Timo werkt samen met trainingsbureau JonkerZwolle en Soba Security Opleidingen. Gezamenlijk verzorgen wij de cursus IRIS Security Management. Deze training op beveiligingsgebied werkt volgens het principe van integraal risico inventarisatie systeem. Dit is een gestructureerde manier om risico's in beeld te brengen en ook om met een kosten/batenanalyse maatregelen te treffen om de risico's te beheersen of zelfs geheel weg te nemen. Zie: http://www.iriscursus.nl/index.html

Inschrijven voor de najaarscursus kan alweer. Deze start op 16 september in De Meern. Mail voor meer informatie naar timo@iriscursus.nl

Download hierover de cursus informatie.

TiMove
Van Leeuwenhoeklaan 23
8024 DS Zwolle
06-31787126
info@timove.nl